Ako SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PLAVECKÝCH ŠPORTOV MASTERS, v skrátenom názve SAM a v medzinárodnom označení SLOVAKIA SWIMMING SPORTS MASTERS ASSOCIATION, pôsobíme a vyvíjame svoju činnosť v prospech záujmov, záľub a potrieb našich členov a priaznivcov plaveckých a vodných športov v kategórii Masters. Navrhujeme, vytvárame a realizujeme nové koncepčné riešenia, aktivity v problematike plaveckých športov Masters, pričom spolupôsobíme v Slovenskej plaveckej federácii, ako jej riadny člen.

 

Spolupodieľame sa na organizácii Medzinárodných letných plaveckých pretekov Masters ARENA SLOVAKIA SWIMMING MASTERS CUP, ako aj na ďalších iných športových a spoločenských aktivitách, pretekoch a turnajoch našich členov na Slovensku a v zahraničí.

 

Venujeme sa osvetovej a edukačnej činnosti v oblasti plaveckých športov Masters so zameraním na históriu, upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti, športovej výkonnosti, ochrany integrity športu a rozvíjanie princípov fair play, športu bez zakázaných podporných látok – dopingu.

 

Sme nositeľmi tradícií histórie plaveckých športov, správcovia SIENE SLÁVY a GALÉRIE OSOBNOSTÍ. Iniciujeme a organizujeme vzájomné prepojenia klubov pri realizácii medzinárodnej propagácie histórie klubového plávania, predovšetkým však jej významných osobností – plavcov, trénerov a funkcionárov, ktorí sa nezabudnuteľným spôsobom zaslúžili o rozkvet a napredovanie slovenského a českého plávania v bývalom Československu v projekte medzinárodného významu CZECHOSLOVAKIA SWIMMING MASTERS HISTORY. Rok 2019 sa bude niesť v zamení osláv 100. výročia založenia Československého plaveckého amatérskeho zväzu!

 

Naši členovia využívajú rôzne benefity, zľavy a výhody. ARENA PRAHA s.r.o., výhradný distribútor tovaru značky arena pre ČR a SR, riadny člen a generálny partner SAM, poskytuje členom mimoriadnu 25% zľavu na všetky druhy tovarov arena na www.arenashop.cz.

Najnovšie príspevky

image/svg+xml