SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PLAVECKÝCH ŠPORTOV MASTERS
občianske združenie

Štvrť Čajkovského 3733/8, 03861 Martin

IČO: 5115490

Registrácia: MV SR – VVS/1-900/90-52037, vykonaná dňa 6.10.2017

Skrátený názov občianskeho združenia: SAM

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK98 0900 0000 0051 3733 7459

Názov účtu: SAM
Pri zahraničných platbách:
BIC: GIBASKBX

PREZÍDIUM SAM

Branislav HAKEL
prezident

Tel.: +421 915 437 184
E-mail: hakel@samsvk.sk

Lucia MOKRÁ
viceprezident

Tel.: +421 905 412 665
E-mail:
lucia.mokra@gmail.com

KONTROLNÁ KOMISIA

Igor SCHILD

Tel.: +421 911 175 865
E-mail: schild@royalclub.sk

NA STIAHNUTIE

 

PDF PNG

 

PDF PNG

 

PDF PNG

image/svg+xml